Forskning: Barns erfarenheter av att använda tyngdtäcke

En intervjustudie har genomförts vid Högskolan i Halmstad för att undersöka hur barn med ADHD och sömnproblem upplever användning av tyngdtäcke inom ramen för en sömnintervention. Totalt har 26 individuella intervjuer genomförts med barn i åldrarna 6–15 år. Barnen upplevde att användning av tyngdtäcke krävde anpassning efter behov, underlättade hantering av känslor, förändrade sömnvanor samt främjade en fungerande vardag. Dessa resultat bidrar till ökad kunskap om tyngdtäcke som sömnintervention utifrån barnens perspektiv, och speciellt för målgruppen barn med ADHD.

Slutsatsen är att utifrån barns upplevelser kan användande av tyngdtäcke underlätta hantering av känslor, sömnproblem och vardagsliv. Tyngdtäcke kan således utgöra en icke-farmakologisk behandling som underlättar för barn med ADHD att hantera sina sömnsvårigheter och medföljande vardagsproblem.

Läs hela artikeln här.

Innovationen aus Schweden

Das innovative Design und das einzigartige Gewichtselement in unseren gewichteten Produkten basieren auf über 40 Jahren Erfahrung in der Hilfsmittelindustrie.

Swish Klarna Visa Mastercard PayPal Apple Pay Google Pay